Reklamní spolupráce

Jako jiné sporty i závodní letecká akrobacie je dnes úzce spojena s reklamou a prezentací reklamních partnerů a sponzorů.

Veřejnost je oslovována při všech vhodných příležitostech, vyhlašování výsledků, tiskové konference a hlavně reportáže pro sdělovací prostředky.

Dále je velmi významnou součástí propagace reklamních partnerů prezentace při vystoupeních na leteckých dnech. Tento přímý kontakt s diváky je samozřejmě nejpůsobivější. Vystoupení zpravidla shlédnou desetitisíce diváků najednou a je třeba dodat, že pro návštěvníky leteckého dne je letecká akrobacie v podání pilotů národního týmu považována za vrchol leteckého dne obecně a tomu odpovídá pozornost věnovaná diváky letounu s umístěnou reklamou.

Letecké akrobatické centrum ČR v Moravské Třebové, které zajišťuje celou přípravu reprezentačního týmu, spolupracuje se zástupci celostátního i regionálního tisku.

Letecké akrobatické centrum ČR touto cestou hledá prosperující společnosti, které by se chtěly zúčastnit závodů a vystoupení a spojit tak své jméno s úspěšným a perspektivním týmem, za který mluví výsledky dosažené v uplynulých letech. Konkrétní formu spolupráce v oblasti reklamy jako i finanční záležitosti lze dohodnout při osobním jednáním s pracovníky realizačního týmu.

pdf Kompletní informace a nabídka spolupráce